280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Thông báo kết quả họp Hội đồng tuyển dụng công chức Trường ngày 13/11/2009 PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 10:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________                                                        _________________________

Số:  359  / TB-ĐHSP-TCHC                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng  11  năm 2009

THÔNG BÁO
Về kết quả họp Hội đồng tuyển dụng công chức Trường ngày 13/11/2009

Kính gửi: Các đơn vị

Ngày 13/11/2009, Hội đồng tuyển dụng công chức Trường đã họp xét tuyển dụng đợt tháng 9/2009 và thống nhất như sau:


I.        Tiếp nhận cán bộ từ nơi khác về

 

1.  Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về làm giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học;
2.  Ông Lê Văn Thuận, giáo viên trung học trường Văn thư Lưu trữ TW II về làm giảng viên khoa Giáo dục Chính trị;
3.  Tiến sỹ Nguyễn Thị Hương, giảng viên trường Đại học Vinh về làm giảng viên khoa Ngữ văn;
4.  Thạc sỹ Phan Thanh Hà, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm TW về làm giảng viên khoa Giáo dục Đặc biệt;
5.  Tiến sỹ Nguyễn Văn Thắng, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm KonTum về làm giảng viên khoa Sinh;
6.  Thạc sỹ Lê Thị Thu Hương, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội về làm giảng viên khoa Hóa;
7.  Thạc sỹ Phan Đồng Châu Thủy, giảng viên trường Đại học Sư phạm Huế về làm giảng viên khoa Hóa;
8.  Thạc sỹ Lê Hoàng Giang, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai về làm nghiên cứu viện Viện NCGD.

II.     Chuyển nội bộ

Thạc sỹ Nguyễn Kỷ Trung, chuyên viên Phòng TCHC về khoa Tâm lý Giáo dục làm công tác giảng dạy.

III. Tuyển mới theo chế độ hợp đồng (danh sách kèm theo).

IV. Hợp đồng thử việc

Bà Nguyễn Thị Lê – sinh năm 1981, giảng dạy tại khoa Tâm lý Giáo dục từ 01/12/2009 đến 28/02/2010;

Sau khi hết thời gian thử việc, Khoa Tâm lý Giáo dục có ý kiến trình Hiệu trưởng (qua Phòng TCHC).

Phòng TCHC chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng quy định.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Đảng Ủy (để báo cáo);

- Các PHT (để biết);                                                                                (Đã ký)

- Công đoàn (để biết);

- Niêm yết (để thông báo);

- Lưu TC-HC.                                                                              TS. Bạch Văn Hợp


DANH SÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG
THEO CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Thông báo  số 359  /TB-ĐHSP-TCHC ngày 19  tháng 11  năm 2009)

STT Họ và tên Năm sinh

Ngành

Chuyên môn

NămXếp loại

tốt nghiệp

Trình độ

chuyên môn

Đơn vị

sử dụng

Công việc

đảm nhiệm

1

Mai HồngQuân

1987 Tiếng Anh 2009/Khá Đại học

K. TiếngAnh

Giảng viên
2

Lê Thị Kim Hoàng

1987 Tiếng Pháp 2009/Khá Đại học K. Tiếng Pháp Giảng viên
3 Nguyễn Quốc Tuấn 1984

Thư viện thông tin

2009/ TB Khá Đại học Thư viện Thư viện viên
4 Ngô Bá Khiêm 1986

Giáo dục chính trị

2009/ Giỏi Đại học Khoa GDCT Giảng viên
5 Huỳnh Khánh Ngọc 1987

Đông Phương học

2009/ Giỏi Đại học Bộ môn Tiếng Nhật

Giảng viên

6 Lê hải 1987 Giáo dục thể chất 2009/ Khá Đại học Khoa GDTC

Giảng viên

7 Hoàng Thị Phương 1983 Giáo dục mầm non 2006/ Khá Đại học Khoa GDMN

Giảng viên

8 Phan Thị Cẩm Hồng 1984 Giáo dục thể chất 2009/ Khá Đại học Khoa GDTC

Giảng viên

9 Phạm Minh Hằng 1987 Giáo dục thể chất 2009/ Xuất sắc Đại học Khoa GDTC Giảng viên
10 Phạm Thị Thùy Trang 1984 Ngữ văn 2009 Thạc sỹ Khoa Ngữ văn

Giảng viên

11 Nguyễn Đức Nghiệp 1985 Nga văn 2009/ Khá Đại học Khoa Tiếng nga

Giảng viên

12 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 1982 Nga văn 2006/ TB Đại học Khoa Tiếng nga Chuyên viên
13 Nguyễn Thanh Tuấn 1985 Giáo dục thể chất 2009/ Khá Đại học P. CTCT&HSSV

Chuyên viên

14 Nguyễn Thị Mai Hương 1970 Nga văn 1993/ Khá Đại học P. Đào tạo

Chuyên viên

15 Tạ Thị Thắng 1976 Giáo dục tiểu học 1999/ TB Đại học P. Đào tạo

Chuyên viên

16 Phạm Thị Hải Vân 1986 Trung văn 2009/ Khá Đại học K. Tiếng Trung

Giảng viên

17 Vương Huệ Nghi 1980 Trung văn 2009 Thạc sỹ K. Tiếng Trung

Giảng viên

18 Trần Thụy Vy 1987 Tiếng Anh 2009/ Khá Đại học Trường THTH

GVTrH

19 Chu Thị Quỳnh Trâm 1978 Tin học ứng dụng 2000/ TB Khá Cao đẳng Trường THTH CV phòng TN
20 Phan Lê Hoài Thanh 1982 Toán - Tin 2006/ TB Khá Đại học Trường THTH

GVTrH

21 Hoàng Thị Thảo Phương 1987 Toán học 2009/ Giỏi Đại học K. Toán - Tin

Giảng viên

22 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1987 Toán - Tin 2009/ Khá Đại học K. Toán - Tin

Giảng viên

23 Nguyễn Đặng Kim Khánh 1987 Toán - Tin 2009/ Giỏi Đại học K. Toán - Tin

Giảng viên

24 Nguyễn Quốc 1985 Sinh học 2009/ Khá Đại học K. Sinh

Giảng viên

25 Đỗ Thành Trí 1987 Sinh học 2009/ Khá Đại học K. Sinh

Giảng viên

26 Bùi Thị Linh Chi 1983 GD KHTN 2009 Thạc sỹ K. Sinh

Giảng viên

27 Lê Thị Diệu 1988 Công nghệ hóa phân tích 2009/ TB Cao đẳng K. Hóa

CV phòng TN

28 Vũ Thị Hải Yến 1987 Hóa học 2009/ Giỏi Đại học K. Hóa

Giảng viên

29 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1984 Hóa học 2009 Thạc sỹ K. Hóa

Giảng viên

30 Phan Thị Minh Tâm 1987 Vật Lý 2009/ Giỏi Đại học K. Vật Lý

Giảng viên

31 Bùi Minh Lộc 1987 Vật Lý 2009/ Giỏi Đại học K. Vật Lý

Giảng viên

32 Nguyễn Thanh Loan 1986 Vật Lý 2009/ Khá Đại học K. Vật Lý

Giảng viên

33 Lý Duy Nhất 1983 Vật lý 2009/ Khá Đại học K. Vật Lý

GV TH

34 Trịnh Văn Anh 1980 Địa Lý 2009 Thạc sỹ Viện NCGD

NgC viên

35 Lê Thị Ngọc Thương 1985 Tâm Lý 2008/ Khá Đại học Viện NCGD

NgC viên

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu