280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Danh sách trưởng và phó các đơn vị PDF. In Email
Họ Tên Đơn vị Chức vụ Ngày sinh Loại Chức vụ Giới tính
Tô Thị Lan Hương Phòng TC-HC Chánh văn phòng Đảng ủy 18-07-1962 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Ngọc Trung Phòng TC-HC Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 08-07-1979 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Phạm Chung Thủy Phòng TC-HC Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2014-2019 30-08-1976 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Thị Ngọc Bích Phòng TC-HC Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 26-09-1972 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thị Yến Nam Phòng KH - TC Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 15-08-1968 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Lê Thị Tường Vân Phòng KH - TC Phó Trưởng phòng KHTC 14-04-1966 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Trọng Nghĩa Phòng KH - TC Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 10-10-1976 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Phạm Minh Đức Phòng QT - TB Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị 20-01-1976 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Trần Trường Sơn Phòng QT - TB Phó Trưởng phòng QT-TB 29-06-1958 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Tuấn Đạt Phòng QT - TB Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị 10-06-1982 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Anh Đài Ký túc xá Giám đốc Ký túc xá 20-09-1977 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Văn Hậu Ký túc xá Phó Giám đốc Ký túc xá 30-06-1973 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Huỳnh Công Ba Phòng CTCT và HSSV Trưởng phòng CTCT&HSSV 12-04-1961 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Hữu Thiện Phòng CTCT và HSSV Phó Trưởng phòng CTCT&HSSV 10-12-1968 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Dương Thị Hồng Hiếu Phòng Đào tạo Trưởng phòng Đào tạo 29-07-1975 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Lê Hùng Cường Phòng Đào tạo Phó Trưởng phòng Đào tạo 15-08-1965 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Lê Phan Quốc Phòng Đào tạo Phó Trưởng phòng Đào tạo 21-08-1982 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Trịnh Thanh Sơn Phòng Sau đại học Trưởng phòng Sau đại học 30-09-1957 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Bùi Trần Quỳnh Ngọc Phòng Sau đại học Phó Trưởng phòng Sau dại học 21-10-1983 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Đỗ Nam Thanh Phòng Sau đại học Phó trưởng phòng Sau đại học 01-05-1977 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Thị Tú Phòng HTQT Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế 01-01-1979 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Bùi Minh Tâm Phòng HTQT Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế 05-11-1985 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Lê Quỳnh Chi Thư viện Giám đốc Thư viện 03-12-1964 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Lê Văn Hiếu Thư viện Phó Giám đốc Thư viện 07-03-1977 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Lê Thanh Hà Nhà xuất bản ĐHSP TP.HCM Giám đốc NXB ĐHSP TP.HCM 23-07-1962 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Anh Tuấn Khoa Toán - Tin Bổ nhiệm lại Trưởng khoa Toán - Tin đến 01/2019 25-12-1958 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Mỵ Vinh Quang Khoa Toán - Tin Phó trưởng khoa Toán - Tin 20-06-1961 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Bích Huy Khoa Toán - Tin Phó tổng biên tập Tap chí Khoa học 14-08-1956 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Thị Nga Khoa Toán - Tin Phó trưởng khoa Toán - Tin 01-03-1982 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Cao Anh Tuấn Khoa Vật lý Trưởng khoa Vật lý 26-11-1977 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Lâm Duy Khoa Vật lý Phó Trưởng khoa Vật lý 22-10-1980 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Hoàng Đức Tâm Khoa Vật lý Phó Trưởng khoa Vật lý 02-09-1983 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Dương Bá Vũ Khoa Hóa học Trưởng khoa Hóa học 14-08-1966 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Hóa học Bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa Hóa học, nhiệm kỳ 2015-2020 09-09-1976 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Phạm Văn Ngọt Khoa Sinh học Trưởng khoa Sinh học 20-11-1957 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Tống Xuân Tám Khoa Sinh học Bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Sinh 15-06-1979 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Ngọc Phương Khoa Sinh học Phó Trưởng khoa Sinh học, nhiệm kỳ 2012-2017 05-12-1978 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thành Thi Khoa Ngữ văn Trưởng khoa Ngữ văn 01-05-1957 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Hoàng Phong Tuấn Khoa Ngữ văn Phó trưởng khoa Ngữ văn nhiệm kỳ Trưởng khoa (2012-2017) 20-08-1978 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Đinh Phan Cẩm Vân Khoa Ngữ văn Phó Trưởng khoa Ngữ văn theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa 2012-2017 24-04-1964 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Đặng Duy Luận Khoa Ngữ văn Phó Trưởng khoa Ngữ văn theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa 2012-2017 09-11-1959 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Dư Ngọc Ngân Khoa Ngữ văn Phó GĐ TT Hàn Quốc Học 24-05-1957 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thanh Tiến Khoa Lịch sử Trưởng khoa Lịch sử, nhiệm kỳ 2015-2020 24-06-1977 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nhữ Thị Phương Lan Khoa Lịch sử Phó trưởng khoa Lịch sử 11-07-1978 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Kim Hồng Khoa Địa lý Chủ tịch HĐTĐKT nhiệm kỳ 2009-2014 16-06-1957 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Phạm Thị Bình Khoa Địa lý Trưởng khoa Địa lý 26-09-1977 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thị Bình Khoa Địa lý Phó Trưởng khoa Địa lý 16-06-1978 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Ngọc Vũ Khoa tiếng Anh Trưởng khoa Tiếng Anh 06-07-1981 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Tạ Tú Quỳnh Khoa tiếng Anh Phó Trưởng khoa Tiếng Anh 26-01-1971 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thanh Tùng Khoa tiếng Anh Phó trưởng khoa Tiếng Anh 01-11-1965 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Đinh Trần Hạnh Nguyên Khoa tiếng Anh Cử giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng 18-11-1983 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Minh Thắng Khoa tiếng Pháp Trưởng khoa Tiếng Pháp 28-07-1959 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Phạm Duy Thiện Khoa tiếng Pháp Phó Trường khoa Tiếng Pháp 28-10-1978 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Thị Hằng Khoa tiếng Nga Trưởng khoa Tiếng Nga 09-09-1984 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Bùi Thị Phương Thảo Khoa tiếng Nga Phó Trưởng khoa tiếng Nga 26-12-1963 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thị Quỳnh Vân Khoa tiếng Trung Trưởng khoa Tiếng Trung 31-12-1970 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Phước Lộc Khoa tiếng Trung Phó Trưởng khoa Tiếng Trung 23-10-1971 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Châu A Phí Khoa tiếng Trung Phó Trưởng khoa Tiếng Trung 26-08-1976 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Ngọc Khá Khoa GD Chính trị Trưởng Khoa GD Chính trị 25-11-1962 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Lê Văn Thuận Khoa GD Chính trị Phó Trưởng khoa GDCT 14-12-1972 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Phan Thị Thu Hiền Khoa GD Mầm non Trưởng khoa Giáo dục Mầm non 24-10-1968 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Triệu Tất Đạt Khoa GD Mầm non Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non 13-10-1985 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Bùi Quang Tuyến Khoa GD Quốc phòng Phó trưởng khoa phụ trách khoa GDQP 19-01-1973 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Dương Minh Thành Khoa GD Tiểu học Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học 04-12-1980 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Trần Đức Thuận Khoa GD Tiểu học Phó trưởng khoa GDTH 28-12-1982 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Phạm Thị Lệ Hằng Khoa GD Thể chất Trưởng khoa GD Thể chất 24-07-1966 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Phan Thành Lễ Khoa GD Thể chất Phó trưởng khoa GDTC 16-12-1966 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Huỳnh Mai Trang Khoa Tâm lý học Phó Trưởng khoa Tâm lý học 09-07-1970 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thị Tứ Khoa Tâm lý học Phó Trưởng khoa Tâm lý học 31-05-1969 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Ngô Minh Oanh Viện Nghiên cứu GD Viện trưởng Viện NCGD 22-12-1957 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Huỳnh Xuân Nhựt Viện Nghiên cứu GD Phó Viện trưởng Viện NCGD 31-01-1979 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Kim Dung Viện Nghiên cứu GD Phó Viện trưởng Viện NCGD 10-04-1965 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thị Nguyên An Tổ Nữ công Tổ trưởng Tổ Giáo dục Nữ công 06-02-1966 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thị Diễm Hằng Trung tâm Thuận An Giám đốc Trung tâm Thuận An 12-12-1971 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Thị Kim Sang Trung tâm Thuận An Phó Giám đốc Trung tâm Thuận An 04-02-1969 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Lê Thị Huyền Trung tâm Tin học Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Trường ĐHSP Tp. HCM 15-07-1982 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Hoàng Thị Nga Khoa GD Đặc biệt Trưởng khoa GDĐB 07-02-1975 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Phan Thanh Hà Khoa GD Đặc biệt Phó Trưởng khoa GDĐB 20-04-1974 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Lê Thành Thái Trường THTH Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành 01-01-1965 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Đỗ Công Đoán Trường THTH Phó hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành 04-09-1977 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Lê Thị Lan Anh Trường THTH Phó hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành 22-12-1968 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Lữ Thành Trung Phòng Thanh tra đào tạo Trưởng phòng TTĐT 24-05-1978 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Lê Thị Hồng Nga Khoa tiếng Nhật Giám đốc Trung tâm văn hóa- Giáo dục Việt Nhật 23-04-1975 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Cao Lê Dung Chi Khoa tiếng Nhật Trưởng khoa tiếng Nhật 01-02-1980 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Trần Ngọc Bảo Phòng Công nghệ Thông tin Bổ nhiệm lại Trưởng phòng CNTT 27-07-1977 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Tiến Công Phòng KHCN và MT - Tạp chí KH Điều động về Phòng KHCN&MT-TCKH và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng 04-05-1971 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Vĩnh Khương Phòng KHCN và MT - Tạp chí KH Phó Trưởng phòng KHCN&MT-TCKH 24-06-1979 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Lê Đức Long Khoa Công nghệ Thông tin Giám đốc Trung tâm Tin học 13-03-1964 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Ngô Quốc Việt Khoa Công nghệ Thông tin Trưởng khoa Công nghệ thông tin, NK 2015-2020 06-10-1966 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Phương Tân Trung tâm Ngoại ngữ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ 30-07-1965 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Phương Diễm Hương Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 22-09-1970 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
Nguyễn Đức Danh Khoa Khoa học Giáo dục Trưởng khoa Khoa học Giáo dục, nhiệm kỳ 2015-2020 07-09-1974 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Nguyễn Kỷ Trung Khoa Khoa học Giáo dục Phó Trưởng khoa Khoa học Giáo dục 10-06-1974 Phó đơn vị trực thuộc Nam
Võ Thị Hồng Trước Khoa Khoa học Giáo dục Phó Trưởng khoa Khoa học Giáo dục 24-04-1971 Phó đơn vị trực thuộc Nữ
Lê Ngọc Tứ Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm Điều động về Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm 16-12-1976 Trưởng đơn vị trực thuộc Nam
Trần Nguyễn Nguyên Hân Khoa Tiếng Hàn Quốc Điều động về Khoa Tiếng Hàn Quốc và cử phụ trách Khoa cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng 04-11-1981 Trưởng đơn vị trực thuộc Nữ
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu