280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Hợp tác Quốc tế
Chương trình Học bổng Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 1 2019 10:21

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Chương trình Học bổng Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 như sau:

1. Đối tượng: Công dân Việt Nam có nhu cầu học đại học và sau đại học.

2. Hạn nộp hồ sơ dự tuyển:

- Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2019.

3. Lịch phỏng vấn và thông báo kết quả trúng tuyển:

- Phỏng vấn: dự kiến vào tháng 4 - tháng 5 năm 2019;

- Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo trong tháng 7 năm 2019.

4. Chế độ học bổng:

- Phụ cấp hàng tháng được phân bổ theo các mức độ như sau:

• Sinh viên đại học: 700 Lira Thổ Nhĩ Kỳ

• Học viên cao học: 950 Lira Thổ Nhĩ Kỳ

• Nghiên cứu sinh: 1.400 Lira Thổ Nhĩ Kỳ

• Các học bổng nghiên cứu: 3.000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ

5. Nộp hồ sơ dự tuyển tại: https://www.turkiyeburslari.gov.tr

Để biết thêm Thông tin về Học bổng xin vui lòng tham khảo đường link: https://www.turkiyeburslari.gov.tr.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu