280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Hợp tác Quốc tế
Tuyển dự án ứng dụng công nghệ số PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 1 2019 16:01

Văn phòng AUF khu vực phía Nam chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh các thông báo tuyển dự án ứng dụng công nghệ số, bao gồm:

Hạn chót ứng tuyển: 31/03/2019. Riêng chương trình thí điểm cấp phát văn bằng qua công nghệ blockchain có thể đăng kí trễ hơn, nhưng nên ít nhất 3 tháng trước ngày kết thúc thí điểm (31/07/2019).

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu