280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các chương trình học bổng của DAAD PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 1 2019 15:17

Trung tâm Thông tin của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các chương trình học bổng của DAAD dành cho học viên sau đại học, nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ.

Để biết thêm thông tin về các chương trình học bổng này, vui lòng tham khảo tại trang web: www.daad-vietnam.vn/scholarship.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu