280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 3/2020 - Tập 17, Số 3/2020 - KHTN&CN PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 09:40

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes

Tập 16

3(2020)


Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
15

3/2020 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1 Trần Trí Dũng

Các bất đẳng thức có trọng về chuẩn của toán tử và hoán tử Hardy-Cesàro tổng quát trên các không gian Morrey có trọng tổng quát với các biểu tượng trong không gian CMO (Xem toàn văn)

Weighted norm inequalities of generalized weighted Hardy-Cesàro operators and commutators with symbols in CMO spaces on generalized weighted Morrey spaces

397-408
2

Võ Hoàng Thư,

Nguyễn Thanh Huy, Lê Thị Hương,

Nguyễn Thành Luân,

Nguyễn Trần Hà

Tổng hợp polymer dẫn phát quang trên cơ sở Phenooxazine biến tính và 9,9-dioctyl-9h-fluorene (Xem toàn văn)

Synthesis of novel fluorescent conjugated polymers based on Phenoxazine derivatives and 9,9-dioctyl-9h-fluorene

409-418
3

Chu Thùy Anh, Nguyễn Trí Lân,

Mẫn Văn Ngữ, Nguyễn Ái Việt

Dịch chuyển phân bố dưới tác động của các thăng giáng ngẫu nhiên vuông góc: Ứng dụng cho chuyển pha siêu dẫn – kim loại (Xem toàn văn)

Distributions transition under orthogonal random fluctuations: An application to superconductivity-normal phase transition

419-432
4 Phan Thị Ngọc Loan

Tách phần chẵn và lẻ của lưỡng cực dịch chuyển tức thời bằng lí thuyết Floquet (Xem toàn văn)

Separating gerade and ungerade components of temporal transition dipole by Floquet theorem

433-444
5

Nguyễn Anh Thư,

Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Hồng Khiêm

Bức xạ photon trạng thái đầu của quá trình e+e- ->w+W- ->4 jets tại các máy va chạm lepton (Xem toàn văn)

Initial-state photon radiation to e+e- ->w+W- ->4  jets at lepton colliders

445-452
6 Allan Tarp

Mô hình hóa ngược về số, phép toán và phương trình: Từ hiểu biết nội tại – nội tại đến hiểu biết ngoại vi – nội tại (Xem toàn văn)

De-modeling numbers, operations and equations: From inside-inside to outside-inside understanding

453-466
7

Lê Thái Bảo Thiên Trung,

Trần Minh Mẫn

Thiết kế những bài toán thực tiễn nhằm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Hình học lớp 9 (Xem toàn văn)

Designing realistic problems for assessing student problem solving competency in teaching Plane geometry at grade 9

467-475
8 Phạm Thị Thanh

Hàm số đạo hàm trong dạy học Toán bậc trung học phổ thông (Xem toàn văn)

The derivative function in Mathematics education in high school

476-485
9 Tăng Minh Dũng

Đào tạo sinh viên sư phạm Toán sử dụng công nghệ thực tại ảo tăng cường: Trường hợp ứng dụng “3D Calculator” (Xem toàn văn)

Engaging pre-service Mathematics teacher in using Augmented Reality technology: The case of “3D Calculator” APP

489-499
10

Lương Lê Hải,

Vũ Hoàng Thanh Trang,

Gusev Alexander Alexandrovich

Tính toán tán xạ vô hướng trên phỏng cầu dài (Xem toàn văn)

Calculation of scalar scattering on a prolate spheroid

500-508
11

Nguyễn Thị Hiền,

Phan Thị Ngọc Loan

Ảnh hưởng của thế năng trong gần đúng một electron hoạt động lên phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO (Xem toàn văn)

Effect of the potential within single-active electron approximation on high-order harmonic generation from CO molecule

509-519
12 Phạm Hoài Trung

Thiết kế hoạt động mô hình hóa toán học trong dạy học quan điểm “Xấp xỉ x” của khái niệm giới hạn hàm số (Xem toàn văn)

Designing mathematical modelling activities in teaching viewpoints “approximate ” of the concept of limit functionDesigning mathematical modelling activities in teaching viewpoints “approximate ” of the concept of limit function

520-526
13 Trần Thị Phương Dung

Ảnh hưởng của ion chì (Pb2+) lên tỉ lệ sống và dị tật xương sống của ấu trùng cá sóc Oryzias curvinotus giai đoạn 1-10 ngày tuổi (Xem toàn văn)

The effect of lead ion on the growth and survival rate of Oryzias curvinotus from stage 1 to 10 days old

527-537
14

Nguyễn Văn Hùng,

Phạm Xuân Hải

Xác định thực nghiệm một số đặc trưng riêng của máy tia-X (Xem toàn văn)

Experimental determination of some of special characteristics for X-ray machine

538-546
15 Nguyễn Ngọc Trung

Một số thuật toán tham lam cho các bài toán tối ưu trên đồ thị khoảng đều (Xem toàn văn)

Greedy algorithms for optimization problems on unit interval graphs

547-


 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu