280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 (cập nhật) PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 14:19

TT Mã ngành Tên ngành Theo xét KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
1 7140114 Quản lý giáo dục 70 D01 A00 C00
2 7140201 Giáo dục mầm non 236 M00


3 7140202 Giáo dục Tiểu học 501 A00 A01 D01
4 7140203 Giáo dục Đặc biệt 109 D01 C00 C15
5 7140205 Giáo dục Chính trị 111 C00 C19 D01
6 7140206 Giáo dục Thể chất 97 T01 M08

7 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 155 C00 C19 A08
8 7140209 Sư phạm Toán học 157 A00 A01

9 7140210 Sư phạm Tin học 117 A00 A01

10 7140211 Sư phạm Vật lý 94 A00 A01 C01
11 7140212 Sư phạm Hoá học 137 A00 B00 D07
12 7140213 Sư phạm Sinh học 117 B00 D08

13 7140217 Sư phạm Ngữ văn 150 D01 C00 D78
14 7140218 Sư phạm Lịch sử 94 C00 D14

15 7140219 Sư phạm Địa lý 94 C00 C04 D78
16 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 102 D01


17 7140232 Sư phạm Tiếng Nga 186 D02 D80 D01 D78
18 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 172 D03 D01

19 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 130 D04 D01

20 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 297 A00 B00 D90
21 7220201 Ngôn ngữ Anh 185 D01


22 7220202 Ngôn ngữ Nga 40
D02 D80 D01 D78
23 7220203 Ngôn ngữ Pháp 78
D03 D01

24 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 145 D04 D01

25 7220209 Ngôn ngữ Nhật 115 D06 D01

26 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 38 D01 D96 D78
27 7229030 Văn học 95
D01 C00 D78
28 7310401 Tâm lý học 114 B00 C00 D01
29 7310403 Tâm lý học giáo dục 114 A00 D01 C00
30 7310501 Địa lý học 39
D10 D15 D78 C00
31 7310601 Quốc tế học 92
D01 D14 D78
32 7310630 Việt Nam học 95
C00 D01 D78
33 7440102 Vật lý học 29 A00 A01

34 7440112 Hoá học 98 A00 B00 D07
35 7480201 Công nghệ thông tin 195 A00 A01

36 7760101 Công tác xã hội 57 A00 D01 C00

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu