280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Thông tin tuyển sinh
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH DỰ KIẾN ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH PDF. In Email
Thứ tư, 01 Tháng 5 2024 07:14

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH DỰ KIẾN ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH

Mã phương thức 100: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Mã phương thức 200: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

Mã phương thức 301: Xét tuyển thẳng

Mã phương thức 303: Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

Mã phương thức 401: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Mã phương thức 405: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

Mã phương thức 406: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp xét tuyển 4

Tổ hợp

Môn chính

Tổ hợp

Môn chính

Tổ hợp

Môn chính

Tổ hợp

Môn chính

1

ĐH

7140101

Giáo dục học

301

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140101

Giáo dục học

303

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140101

Giáo dục học

401

18

A00

Toán

A01

Toán

D01

Toán

C14

Toán

 

 

7140101

Giáo dục học

200

6

A00

 

A01

 

D01

 

C14

 

 

 

7140101

Giáo dục học

100

24

A00

 

A01

 

D01

 

C14

 

2

ĐH

7140114

Quản lý giáo dục

301

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

303

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

401

18

A00

Toán

A01

Toán

D01

Toán

C14

Toán

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

200

6

A00

 

A01

 

D01

 

C14

 

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

100

24

A00

 

A01

 

D01

 

C14

 

3

ĐH

7140201

Giáo dục mầm non

301

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140201

Giáo dục mầm non

303

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140201

Giáo dục mầm non

406

20

M02

 

M03

 

 

 

 

 

 

 

7140201

Giáo dục mầm non

405

120

M02

 

M03

 

 

 

 

 

4

ĐH

7140202

Giáo dục Tiểu học

301

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140202

Giáo dục Tiểu học

303

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140202

Giáo dục Tiểu học

401

100

A00

Toán

A01

Toán

D01

Ngữ văn hoặc Toán

 

 

 

 

7140202

Giáo dục Tiểu học

200

25

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

 

 

7140202

Giáo dục Tiểu học

100

75

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

5

ĐH

7140203

Giáo dục Đặc biệt

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

303

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

401

15

D01

Ngữ văn

C00

Ngữ văn

C15

Ngữ văn

 

 

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

200

5

D01

 

C00

 

C15

 

 

 

 

 

7140203

Giáo dục Đặc biệt

100

20

D01

 

C00

 

C15

 

 

 

6

ĐH

7140204

Giáo dục Công dân

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

303

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

401

9

C00

Ngữ văn

C19

Ngữ văn

D01

Ngữ văn

 

 

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

200

3

C00

 

C19

 

D01

 

 

 

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

100

9

C00

 

C19

 

D01

 

 

 

7

ĐH

7140205

Giáo dục Chính trị

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140205

Giáo dục Chính trị

303

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140205

Giáo dục Chính trị

401

9

C00

Ngữ văn

C19

Ngữ văn

D01

Ngữ văn

 

 

 

 

7140205

Giáo dục Chính trị

200

3

C00

 

C19

 

D01

 

 

 

 

 

7140205

Giáo dục Chính trị

100

9

C00

 

C19

 

D01

 

 

 

8

ĐH

7140206

Giáo dục Thể chất

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140206

Giáo dục Thể chất

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140206

Giáo dục Thể chất

406

5

T01

 

M08

 

 

 

 

 

 

 

7140206

Giáo dục Thể chất

405

30

T01

 

M08

 

 

 

 

 

9

ĐH

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

401

20

C00

Ngữ văn

C19

Ngữ văn

A08

Toán

 

 

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

200

5

C00

 

C19

 

A08

 

 

 

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

100

10

C00

 

C19

 

A08

 

 

 

10

ĐH

7140209

Sư phạm Toán học

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140209

Sư phạm Toán học

303

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140209

Sư phạm Toán học

401

40

A00

Toán

A01

Toán

 

 

 

 

 

 

7140209

Sư phạm Toán học

200

10

A00

 

A01

 

 

 

 

 

 

 

7140209

Sư phạm Toán học

100

20

A00

 

A01

 

 

 

 

 

11

ĐH

7140210

Sư phạm Tin học

301

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140210

Sư phạm Tin học

303

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140210

Sư phạm Tin học

401

27

A00

Toán

A01

Toán

B08

Toán

 

 

 

 

7140210

Sư phạm Tin học

200

9

A00

 

A01

 

B08

 

 

 

 

 

7140210

Sư phạm Tin học

100

27

A00

 

A01

 

B08

 

 

 

12

ĐH

7140211

Sư phạm Vật lý

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140211

Sư phạm Vật lý

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140211

Sư phạm Vật lý

401

20

A00

Vật lý

A01

Vật lý

C01

Vật lý

 

 

 

 

7140211

Sư phạm Vật lý

200

5

A00

 

A01

 

C01

 

 

 

 

 

7140211

Sư phạm Vật lý

100

10

A00

 

A01

 

C01

 

 

 

13

ĐH

7140212

Sư phạm Hoá học

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140212

Sư phạm Hoá học

303

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140212

Sư phạm Hoá học

401

12

A00

Hoá học

B00

Hoá học

D07

Hoá học

 

 

 

 

7140212

Sư phạm Hoá học

200

3

A00

 

B00

 

D07

 

 

 

 

 

7140212

Sư phạm Hoá học

100

9

A00

 

B00

 

D07

 

 

 

14

ĐH

7140213

Sư phạm Sinh học

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140213

Sư phạm Sinh học

303

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140213

Sư phạm Sinh học

401

15

B00

Sinh học

D08

Sinh học

 

 

 

 

 

 

7140213

Sư phạm Sinh học

200

5

B00

 

D08

 

 

 

 

 

 

 

7140213

Sư phạm Sinh học

100

20

B00

 

D08

 

 

 

 

 

15

ĐH

7140217

Sư phạm Ngữ văn

301

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140217

Sư phạm Ngữ văn

303

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140217

Sư phạm Ngữ văn

401

32

D01

Ngữ văn

C00

Ngữ văn

D78

Ngữ văn

 

 

 

 

7140217

Sư phạm Ngữ văn

200

8

D01

 

C00

 

D78

 

 

 

 

 

7140217

Sư phạm Ngữ văn

100

16

D01

 

C00

 

D78

 

 

 

16

ĐH

7140218

Sư phạm Lịch sử

301

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140218

Sư phạm Lịch sử

303

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140218

Sư phạm Lịch sử

200

4

C00

 

D14

 

 

 

 

 

 

 

7140218

Sư phạm Lịch sử

100

28

C00

 

D14

 

 

 

 

 

17

ĐH

7140219

Sư phạm Địa lý

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140219

Sư phạm Địa lý

303

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140219

Sư phạm Địa lý

200

3

C00

 

C04

 

D15

 

D78

 

 

 

7140219

Sư phạm Địa lý

100

18

C00

 

C04

 

D15

 

D78

 

18

ĐH

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

301

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

303

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

401

60

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

200

12

D01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

100

18

D01

 

 

 

 

 

 

 

19

ĐH

7140231SN

Sư phạm Tiếng Anh

(chương trình Sư phạm tiếng Anh Tiểu học)

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231SN

Sư phạm Tiếng Anh

(chương trình Sư phạm tiếng Anh Tiểu học)

303

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231SN

Sư phạm Tiếng Anh

(chương trình Sư phạm tiếng Anh Tiểu học)

401

15

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231SN

Sư phạm Tiếng Anh

(chương trình Sư phạm tiếng Anh Tiểu học)

200

3

D01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231SN

Sư phạm Tiếng Anh

(chương trình Sư phạm tiếng Anh Tiểu học)

100

23

D01

 

 

 

 

 

 

 

20

ĐH

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

303

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

401

9

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

200

3

D01

 

D02

 

D78

 

D80

 

 

 

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

100

12

D01

 

D02

 

D78

 

D80

 

21

ĐH

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

303

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

401

9

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

200

3

D01

 

D03

 

 

 

 

 

 

 

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

100

12

D01

 

D03

 

 

 

 

 

22

ĐH

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

303

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

401

9

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

200

3

D01

 

D04

 

 

 

 

 

 

 

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

100

12

D01

 

D04

 

 

 

 

 

23

ĐH

7140246

Sư phạm công nghệ

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140246

Sư phạm công nghệ

303

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140246

Sư phạm công nghệ

401

12

A00

Toán hoặc Vật lý hoặc Hóa học

A02

Toán hoặc Vật lý hoặc Sinh học

D90

Toán

A01

Toán hoặc Vật lý

 

 

7140246

Sư phạm công nghệ

200

3

A00

 

A02

 

D90

 

A01

 

 

 

7140246

Sư phạm công nghệ

100

6

A00

 

A02

 

D90

 

A01

 

24

ĐH

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

301

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

303

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

401

100

A00

Toán hoặc Vật lý hoặc Hóa học

A02

Toán hoặc Vật lý hoặc Sinh học

B00

Toán hoặc Hóa học hoặc Sinh học

D90

Toán

 

 

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

200

25

A00

 

A02

 

B00

 

D90

 

 

 

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

100

75

A00

 

A02

 

B00

 

D90

 

25

ĐH

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

301

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

303

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

200

15

C00

 

C19

 

C20

 

D78

 

 

 

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

100

90

C00

 

C19

 

C20

 

D78

 

26

ĐH

7220101

Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

500

20

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ĐH

7220201

Ngôn ngữ Anh

301

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

303

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

401

100

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

200

20

D01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

100

30

D01

 

 

 

 

 

 

 

28

ĐH

7220202

Ngôn ngữ Nga

301

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

303

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

401

21

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

200

7

D01

 

D02

 

D80

 

D78

 

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

100

28

D01

 

D02

 

D80

 

D78

 

29

ĐH

7220203

Ngôn ngữ Pháp

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

401

30

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

200

10

D01

 

D03

 

 

 

 

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

100

40

D01

 

D03

 

 

 

 

 

30

ĐH

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

301

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

303

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

401

60

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

200

20

D01

 

D04

 

 

 

 

 

 

 

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

100

80

D01

 

D04

 

 

 

 

 

 

 

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

500

15

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ĐH

7220209

Ngôn ngữ Nhật

301

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220209

Ngôn ngữ Nhật

303

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220209

Ngôn ngữ Nhật

401

45

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7220209

Ngôn ngữ Nhật

200

15

D01

 

D06

 

 

 

 

 

 

 

7220209

Ngôn ngữ Nhật

100

45

D01

 

D06

 

 

 

 

 

32

ĐH

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

303

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

401

30

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

 

 

 

 

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

200

10

D01

 

D96

 

D78

 

DD2

 

 

 

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

100

30

D01

 

D96

 

D78

 

DD2

 

33

ĐH

7229030

Văn học

301

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7229030

Văn học

303

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7229030

Văn học

401

36

D01

Ngữ văn

C00

Ngữ văn

D78

Ngữ văn

 

 

 

 

7229030

Văn học

200

9

D01

 

C00

 

D78

 

 

 

 

 

7229030

Văn học

100

18

D01

 

C00

 

D78

 

 

 

34

ĐH

7310401

Tâm lý học

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310401

Tâm lý học

303

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310401

Tâm lý học

200

10

B00

 

C00

 

D01

 

 

 

 

 

7310401

Tâm lý học

100

60

B00

 

C00

 

D01

 

 

 

35

ĐH

7310403

Tâm lý học giáo dục

301

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310403

Tâm lý học giáo dục

303

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310403

Tâm lý học giáo dục

200

9

A00

 

D01

 

C00

 

 

 

 

 

7310403

Tâm lý học giáo dục

100

54

A00

 

D01

 

C00

 

 

 

36

ĐH

7310501

Địa lý học

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310501

Địa lý học

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310501

Địa lý học

200

5

D10

 

D15

 

D78

 

C00

 

 

 

7310501

Địa lý học

100

30

D10

 

D15

 

D78

 

C00

 

37

ĐH

7310601

Quốc tế học

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310601

Quốc tế học

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310601

Quốc tế học

200

10

D01

 

D14

 

D78

 

 

 

 

 

7310601

Quốc tế học

100

70

D01

 

D14

 

D78

 

 

 

38

ĐH

7310630

Việt Nam học

301

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310630

Việt Nam học

303

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7310630

Việt Nam học

401

36

C00

Ngữ văn

D01

Ngữ văn

D78

Ngữ văn

 

 

 

 

7310630

Việt Nam học

200

9

C00

 

D01

 

D78

 

 

 

 

 

7310630

Việt Nam học

100

18

C00

 

D01

 

D78

 

 

 

39

ĐH

7440102

Vật lý học

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7440102

Vật lý học

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7440102

Vật lý học

401

20

A00

Vật lý

A01

Vật lý

 

 

 

 

 

 

7440102

Vật lý học

200

5

A00

 

A01

 

D90

 

 

 

 

 

7440102

Vật lý học

100

10

A00

 

A01

 

D90

 

 

 

40

ĐH

7440112

Hoá học

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7440112

Hoá học

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7440112

Hoá học

401

40

A00

Hoá học

B00

Hoá học

D07

Hoá học

 

 

 

 

7440112

Hoá học

200

10

A00

 

B00

 

D07

 

 

 

 

 

7440112

Hoá học

100

30

A00

 

B00

 

D07

 

 

 

41

ĐH

7480201

Công nghệ thông tin

301

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7480201

Công nghệ thông tin

303

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7480201

Công nghệ thông tin

401

46

A00

Toán

A01

Toán

B08

Toán

 

 

 

 

7480201

Công nghệ thông tin

200

15

A00

 

A01

 

B08

 

 

 

 

 

7480201

Công nghệ thông tin

100

48

A00

 

A01

 

B08

 

 

 

 

 

7480201

Công nghệ thông tin

500

15

A00

 

A01

 

B08

 

 

 

42

ĐH

7760101

Công tác xã hội

301

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7760101

Công tác xã hội

303

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7760101

Công tác xã hội

200

9

A00

 

D01

 

C00

 

 

 

 

 

7760101

Công tác xã hội

100

54

A00

 

D01

 

C00

 

 

 

43

ĐH

7810101

Du lịch

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7810101

Du lịch

303

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7810101

Du lịch

200

10

C00

 

C04

 

D01

 

D78

 

 

 

7810101

Du lịch

100

60

C00

 

C04

 

D01

 

D78

 

44

ĐH

7420203

Sinh học ứng dụng

301

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7420203

Sinh học ứng dụng

303

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7420203

Sinh học ứng dụng

401

9

B00

Sinh học

D08

Sinh học

 

 

 

 

 

 

7420203

Sinh học ứng dụng

200

3

B00

 

D08

 

 

 

 

 

 

 

7420203

Sinh học ứng dụng

100

12

B00

 

D08

 

 

 

 

 

Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Long An (934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

45

ĐH

7140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

301

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

303

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

406

10

M02

 

M03

 

 

 

 

 

 

 

7140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

405

60

M02

 

M03

 

 

 

 

 

46

ĐH

7140202_LA

Giáo dục Tiểu học - phân hiệu Long An

301

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140202_LA

Giáo dục Tiểu học - phân hiệu Long An

303

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140202_LA

Giáo dục Tiểu học - phân hiệu Long An

401

60

A00

Toán

A01

Toán

D01

Ngữ văn hoặc Toán

 

 

 

 

7140202_LA

Giáo dục Tiểu học - phân hiệu Long An

200

15

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

 

 

7140202_LA

Giáo dục Tiểu học - phân hiệu Long An

100

45

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

47

ĐH

7140206_LA

Giáo dục Thể chất - phân hiệu Long An

301

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140206_LA

Giáo dục Thể chất - phân hiệu Long An

303

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140206_LA

Giáo dục Thể chất - phân hiệu Long An

406

4

T01

 

M08

 

 

 

 

 

 

 

7140206_LA

Giáo dục Thể chất - phân hiệu Long An

405

24

T01

 

M08

 

 

 

 

 

48

ĐH

7140209_LA

Sư phạm Toán học - phân hiệu Long An

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140209_LA

Sư phạm Toán học - phân hiệu Long An

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140209_LA

Sư phạm Toán học - phân hiệu Long An

401

20

A00

Toán

A01

Toán

 

 

 

 

 

 

7140209_LA

Sư phạm Toán học - phân hiệu Long An

200

5

A00

 

A01

 

 

 

 

 

 

 

7140209_LA

Sư phạm Toán học - phân hiệu Long An

100

10

A00

 

A01

 

 

 

 

 

49

ĐH

7140217_LA

Sư phạm Ngữ văn - phân hiệu Long An

301

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140217_LA

Sư phạm Ngữ văn - phân hiệu Long An

303

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140217_LA

Sư phạm Ngữ văn - phân hiệu Long An

401

28

D01

Ngữ văn

C00

Ngữ văn

D78

Ngữ văn

 

 

 

 

7140217_LA

Sư phạm Ngữ văn - phân hiệu Long An

200

7

D01

 

C00

 

D78

 

 

 

 

 

7140217_LA

Sư phạm Ngữ văn - phân hiệu Long An

100

14

D01

 

C00

 

D78

 

 

 

50

ĐH

7140231_LA

Sư phạm Tiếng Anh - phân hiệu Long An

301

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231_LA

Sư phạm Tiếng Anh - phân hiệu Long An

303

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231_LA

Sư phạm Tiếng Anh - phân hiệu Long An

401

25

D01

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231_LA

Sư phạm Tiếng Anh - phân hiệu Long An

200

5

D01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7140231_LA

Sư phạm Tiếng Anh - phân hiệu Long An

100

8

D01

 

 

 

 

 

 

 

51

5140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

301

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

303

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

406

7

M02

 

M03

 

 

 

 

 

 

 

5140201_LA

Giáo dục mầm non - phân hiệu Long An

405

42

M02

 

M03

 

 

 

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu