280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Đội bảo vệ PDF. In Email

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Nguyễn Văn Hải

Tổ trưởng tổ 1

 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
02

Nguyễn Đức Bắc

Tổ trưởng tổ 2

 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
03 Ngô Văn Nhất
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
04 Đỗ Hữu Bình
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
05 Nguyễn Minh Hồng
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
06 Lê Trọng  Nghĩa
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
07 Phạm Văn Nhu
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
08 Tăng Văn Thái
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
09 Lê Văn Hùng
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
10 Nguyễn Đình  Thanh
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
11 Nguyễn Văn Bản
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
12 Trịnh Như Huân
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu