280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật PDF. In Email
Thứ năm, 27 Tháng 10 2011 13:09

Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật bao gồm: độ tuổi nhập học đối với giáo dục phổ thông; tuyển sinh; miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục; học phí; học bổng; hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.

2. Thông tư này áp dụng đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Người khuyết tật, dạng tật và mức độ khuyết tật được quy định  tại Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010.

Chương II
CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN VỀ GIÁO DỤC

ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Điều 2. Độ tuổi nhập học giáo dục phổ thông của người khuyết tật

1. Độ tuổi nhập học của người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hoà nhập được phép cao hơn so với độ tuổi quy định tối đa là 3 tuổi. Trường hợp độ tuổi nhập học của người khuyết tật nhiều hơn 3 tuổi do Hiệu trưởng quyết định.

2. Độ tuổi nhập học của người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục bán hòa nhập hoặc giáo dục chuyên biệt do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quyết định.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Ghi chú: Mọi ý kiến góp ý xin gửi về: Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (49 Đại Cồ Việt - Hà Nội). Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

File đính kèm tại đây

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu