280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
PDF. In Email

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

 

Tô Xuân Huyền

Tô Xuân Huyền

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 204

ĐTDĐ: 0902982494

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Quản lý và thực hiện các công việc:

-  Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: xem xét, trình, soạn thảo các quyết định liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn ra, vào, đi công tác..

-  Tiếp nhận, thu nhận cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trở lại trường.

- Theo dõi quá trình học tập, đào tạo bồi dưỡng của cán bộ viên chức;

- Theo dõi và báo cáo  kịp thời các trường hợp được cử đi học tập trong và ngoài nước quá hạn.

- Lập thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu cho cán bộ viên chức.


02

Đặng Bình Yên

Đặng Bình Yên

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 198

ĐTDĐ: 0989051951

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Quản lý và thực hiện các công việc:

-  Dữ liệu nhân sự của trường;

-  Nâng, chuyển ngạch công chức;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị.

- Nâng bậc lương; Thư ký Hội đồng nâng bậc lương;

- Theo dõi cấp thẻ cán bộ;

- Công tác pháp chế


03

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 198

ĐTDĐ: 0913635000

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Quản lý và thực hiện các công việc:

- Tuyển dụng nhân sự: Thu nhận hồ sơ, lập danh sách, báo cáo Lãnh đãnh đạo Phòng.

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động lần đầu;

-  Bảo hiểm xã hội;

-  Bảo hiểm tai nạn con người;

- Các chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, tang tế… (kết hợp với Văn phòng Công đoàn).

- Là Thư ký Hội đồng tuyển dụng VC Trường.

04

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Cán sự

ĐTCQ: 08.38352020 - 198

ĐTDĐ: 0908998634

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Quản lý và thực hiện các công việc:

- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân sự của cán bộ công chức và lao động hợp đồng;

-  Xét hoàn thành chế độ tập sự;

- Chuẩn bị, theo dõi, hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng lao động lần 2 trở đi với cán bộ công chức.

- Tiếp nhận, điều động, chuyển công tác cán bộ công chức;

- Quản lý phôi các loại chứng chỉ của trường;

- Quản lý tài sản và văn phòng phẩm của đơn vị;

-  Theo dõi, cập nhật công văn đến, công văn mật; vào số, theo dõi văn bản để chuyển Lãnh đạo phòng đề xuất ý kiến;

-  Phân loại, đánh giá cán bộ viên chức; bổ sung kê khai tài sản của cán bộ viên chức hàng năm;

- Thực hiện các văn bản đề nghị đơn vị báo cáo để thống kê nhu cầu biên chế của các đơn vị làm căn cứ phân bổ chỉ tiêu biên chế;

- Xét kỉ luật CBVC. Là Thư ký Hội đồng kỷ luật Trường.

05

Lê Thị Nhung

Lê Thị Nhung

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 198

ĐTDĐ: 0977671925

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Quản lý và thực hiện các công việc:

- Cấp các loại giấy tờ cho cán bộ công chức (giấy chứng nhận, giấy giới thiệu, giấy đi công tác, giấy nghỉ phép…)

-  Quản lý việc ký kết hợp đồng khoán việc;

- Các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ viên chức: độc hại, ngòai giờ, nghỉ dưỡng sức, trang bị bảo hộ lao động,  các ngày Lễ, tết.

- Đăng ký vé máy bay cho cán bộ đi công tác, làm các thủ tục thanh toán tiền vé với Công ty bán vé máy bay.

- Tìm hiểu các công việc của phòng thông qua các viên chức khác trong đơn vị (bước đầu đi theo học hỏi để tiếp cận công việc)

- Tham gia công tác lễ tân khi có yêu cầu;

06

Phạm Thanh Tâm

Phạm Thanh Tâm

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 204

ĐTDĐ: 08938128582

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Quản lý và thực hiện các công việc:

- Theo dõi công tác PCCC và dân quân tự vệ của trường.

- Giải quyết hộ khẩu  sinh viên tồn động;

- Phụ trách đội bảo vệ của Trường tại 280 An Dương Vương.

- Theo dõi công tác Thi đua khen thưởng. Là Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng.

07

Nguyễn Huy Toàn

Nguyễn Huy Toàn

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 198

ĐTDĐ: 0937153658

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Quản lý và thực hiện các công việc:

- Quản lý website  của phòng

- Xây dựng chương trình quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức;

- Cập nhật các văn bản quản lý của Trường gửi các đơn vị thông qua địa chỉ email của đơn vị.

- Tìm hiểu các công việc liên quan của phòng qua các viên chức khác trong đơn vị (bước đầu đi theo học hỏi để tiếp cận công việc)

- Hỗ trợ công tác thi đua khen thưởng, thống kê số liệu.

- Cập nhật dữ liệu giảng viên phục vụ việc tính giờ dạy của giảng viên.

- Các báo cáo thống kê theo yêu cầu;

- Làm Lịch công tác tuần

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu