280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
PDF. In Email

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

ĐTDĐ: 0974272277

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

02

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

ĐTDĐ: 01668802543

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.


 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu