280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Kế hoạch năm học PDF. In Email
Thứ hai, 21 Tháng 11 2011 14:40

TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM

PHÒNG TCHC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Năm học 2011-2012

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

1

Triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trong lễ hội kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường

Tháng 11 và 12/2011

2

Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Tháng 12/2011

3

Tổng hợp nhu cầu về biên chế của đơn vị, căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao năm 2012, tình hình sử dụng biên chế của các đơn vị năm 2011, xây dựng và phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2012 cho các đơn vị.

Tháng 12/2011

4

Xét tuyển công chức năm 2011

Tháng 12/2011

5

Làm quyết định cấp trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại năm 2012, danh sách hưởng tiền phúc lợi Tết nguyên đán

Tháng 1/2012

6

Hoàn hiện Quy chế về tổ chức hoạt động của các đơn vị trưc thuộc trường theo Điều lệ trường Đại học ban hành theo QĐ số 58/2010/QĐ-TTg

Tháng 01/2012

7

Xây dựng, bổ sung các quy định:

  1. Tuyển dụng viên chức
  2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm CB quản lý các đơn vị
  3. Đào tạo bồi dưỡng

Tháng 2/2012

8

Xây dựng quy định về công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng

Tháng 2/2012

9

Hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2011-2012

 

10

Xây dựng quy trình giải quyết công việc của Phòng

Từ tháng 1/2012


Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và bồi dưỡng nghiệp vụ thường niên cho Đội bảo vệ.

Tháng 1/2012

11

Theo dõi và làm các thủ tục hướng dẫn các đơn vị bổ nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng phó Khoa Ngữ văn, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Khoa Sinh học

Tháng 2/2012


Bổ sung hồ sơ CBVC năm 2012

Tháng 1/2012

12

Theo dõi các lớp học bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục tại Trường CBQL và lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên chính tại Học viện hành chính- chính trị Quốc gia (chuyên cần, kết thúc lớp học tổ chức phát chứng chỉ tại trường, photo chứng chỉ bỏ hồ sơ…)

Từ nay đến hết tháng 4/2012

13

Thông báo, giải quyết các thủ tục nghỉ hưu năm 2011 và chuẩn bị năm 2012

Thường xuyên

14

Hoàn thiện Website của Phòng

 

15

Xây dựng Chương trình quản lý đào tạo bồi dưỡng CBVC bằng máy tính

 

16

Giải quyết các công việc thường xuyên

 

17

Bổ sung nhân sự cho phòng: 02 Phó Trưởng phòng, 01 chuyên viên. Toàn, Nhung tiếp cận công việc của Bích, Yên. Bích, Yên chịu trách nhiệm hướng dẫn công việc cho 02 chuyên viên mới.

 

Ngày  15  tháng   11  năm 2011

TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Thị Thanh Xuân

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu