280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT PDF. In Email
Thứ hai, 15 Tháng 3 2010 13:57
Báo cáo thực hiện Quy chế công khai - Tải file ở đây
Cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 20) - Tải file ở đây
Thông tin chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 21) - Tải file ở đây
Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 22) - Tải file ở đây
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên - Tải file ở đây
Công khai tài chính - Tải file ở đây
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu