280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Danh Bạ Điện Thoại


DANH MỤC ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CƠ SỞ 280 AN DƯƠNG VƯƠNG PDF. In Email

 

STT KHU NHÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐT NỘI BỘ
1 A PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 148-178-179-199-213
2 BAN Y TẾ 152
3 PHÒNG ĐÀO TẠO 141-142-144
4 PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO 160
5 ĐOÀN THANH NIÊN 145
6 HỘI SINH VIÊN 208
7 PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL 146-147
8 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 136-137-138-139-140
9 PHÒNG CÔNG TÁC CT & HSSSV 127-128-143
10 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 209-210
11 KHOA GD MẦM NON 133
12 KHOA GD TIỂU HỌC 134 - 135
13
14 KHOA TIẾNG NGA 129-130-206
15 KHOA TIẾNG TRUNG 131-150-153
16 KHOA TIẾNG PHÁP 149-151
17 C PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 196-197-198
18 PHÒNG KT ĐIỆN - THANG MÁY 200
19 FAX - TCHC 202
20 HIỆU TRƯỞNG 193-194
21 HIỆU PHÓ - C. HỒNG 195
22
23 PHÒNG HỌP C207 203
24 PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 181-182-183-184
25 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 172-173
26 KHOA TIẾNG NHẬT 174-176
27 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 175
28 VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN 180
29 PHÒNG KHCN-MT&TCKH 177
30 KHOA GD ĐẶC BIỆT 163-164
31 KHOA GD QUỐC PHÒNG 165-167
32 PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 166
33 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 170
34 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 171
35 TỔ GIÁO DỤC NỮ CÔNG 159
36 NTĐ KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 155-156
37 H KHOA TIẾNG ANH 101-102
38 KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC 103-104
39 KHOA NGỮ VĂN 105-106
40 KHOA HÓA HỌC 107-108
41 KHOA VẬT LÝ 109-110
42 KHOA TOÁN 111-112
43 KHOA SINH VẬT 113-114
44 KHOA LỊCH SỬ 123-124
45 KHOA GD CHÍNH TRỊ 125-126
46 I PHÒNG MÁY K.CNTT 207
47 K KHOA ĐỊA LÍ 122
48 M PHÒNG SEVER 205
49 J TRƯỜNG TRUNG HỌC TH 115-116-117-118
 
Khu Nhà A PDF. In Email
Thứ ba, 11 Tháng 12 2012 11:53
Số Điện Thoại Đơn Vị
132 Khoa Giáo dục Mầm Non
133 Khoa Giáo dục Mầm Non
134 Khoa Giáo dục Tiểu học
135 Khoa Giáo dục Tiểu học
136 Phòng Kế Hoạch Tài Chính (Bà Nguyễn Thị Yến Nam)
137 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
138 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
139 Phòng Kế Hoạch Tài Chính (Ông Nguyễn Đình Thu)
140 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
141 Phòng Đào Tạo (Ông Lê Ngọc Tứ)
142 Phòng Đào Tạo (Ông Trần Văn Châu)
144 Phòng Đào Tạo (Ông Tạ Quang Lâm)
145 Đoàn Thanh Niên
198 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Phạm Văn Thông)
197 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Phạm Văn Đức)
196 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Trần Văn Vĩnh)
127 Phòng CTCT-HSSV
128 Phòng CTCT-HSSV
143 Phòng CTCT-HSSV
208 Hội Sinh viên
129 Khoa Nga
206 Khoa Nga
130 Khoa Nga
131 Khoa Trung
150 Khoa Trung
153 Khoa Trung
149 Khoa Pháp
151 Khoa Pháp
152 Ban Y Tế
160 Phòng Thanh tra Đào tạo
146 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Ông Nguyễn Ngọc Trung)
147 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Văn phòng)
 
Khu nhà I PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 09:58
Số Điện Thoại Đơn Vị
207 Toán
 
Khu nhà M PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 09:57
Số Điện Thoại Đơn Vị
205 M.106 (Công nghệ Thông tin)
 
Khu nhà G PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 09:31
Số Điện Thoại Đơn Vị
121 Khoa Địa (BCN Khoa)
122 Khoa Địa (Văn phòng)
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu