280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Các Trung Tâm Các Đơn Vị

Trung tâm Đánh giá và Kiểm định chất lượng
Trung tâm đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

 

Giám đốc: TS. Nguyễn Kim Dung
Website:
ceea.ier.edu.vn


Trung tâm Tin học

Giám đốc: TS. Lê Đức Long

Website: http://thsp.edu.vn/


Trung tâm Ứng dụng - Bồi dưỡng Tâm lý Giáo dục học

Giám đốc: ThS. Võ Thị Hồng Trước
Website: http://ungdungtlgd.hcmup.edu.vn


Trung tâm Hàn Quốc Học

 

 

Giám đốc : PGS TS. Trịnh Sâm

Phó Giám đốc :

+ PGS TS. Dư Ngọc Ngân

+ TS. Cho Myeong Sook

Website: www.hanquochoc.hcmup.edu.vn

Website: http://hochiminh2.sejonghakdang.org/


bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu