280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  


Phòng Sau Đại Học
nxiof1231167771

 

Trưởng phòng:
TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Phó trưởng phòng:
+ ThS. Đỗ Nam Thanh

Website: http://hcmup.edu.vn/?site=14Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng Phòng:

ThS. Nguyễn Thị Yến Nam

Phó Trưởng Phòng:

+ Bà. Lê Thị Tường Vân

+ ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Website: http://phongkhtc.hcmup.edu.vn/

Email: phongkhtc@hcmup.edu.vn
bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu