280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  


Khoa Hóa học
Khoa Hóa
Trưởng khoa:
+ TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Phó trưởng khoa:
+ TS. Thái Hoài Minh
+ ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

Khoa GDTH
Trưởng khoa:
TS. Dương Minh Thành (QĐ 1912/QĐ-ĐHSP, 25/8/2015)
Điều hành, phụ trách chung.

Phó Trưởng khoa:
- TS. Nguyễn Thị Xuân Yến (QĐ 82/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)
Phụ trách Đào tạo Đại học, Sau Đại học, Bồi dưỡng giáo viên, Các chương trình, dự án trong nước, Đảm bảo chất lượng.
- TS. Ngô Thị Phương (QĐ 83/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)
Phụ trách Nghiên cứu khoa học, Hợp tác Quốc tế và các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.
- ThS. Trần Đức Thuận (QĐ 2105/QĐ-ĐHSP, 14/9/2015)
Phụ trách công tác sinh viên, cơ sở vật chất, tài chính, cổng thông tin điện tử của Khoa.
Tin mới nhất

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu